درباره ما

شرکت LLC "KLM Group" تولید کننده تجهیزات الکتریکی روسی (باسداکت، تابلوهای فشار ضعیف، ترانسفورماتور)، سیستم حمل کابل (سینی)، تجهیزات نورپردازی می¬باشد.. 

این شرکت از سال 2007، تولید و عرضه تجهیزات را برای پروژه¬هایی در روسیه و کشورهای مستقل مشترک المنافع، بصورت کلید در دست، انجام داده است.

گروه KLM -کیفیت، رهبری، مهارت!

ادامه
تولیدات شرکت