Busbar dağıtım sistemi IP55

Şirketimiz kablo sisteminin yerine geçen KLM-R busbar dağıtım sistemini üretir. KLM grup şirketinin uzmanları bara sisteminin montaj ve bakım servislerini sunmaktadır. KLM busbar dağıtım sisteminin fiyatları uygundur.
Katalog pdf formatında
FE düz ünite elektrik enerji nakli için kullanılır.
Pi ünite enerji iletimi ve dağıtımı için kullanılır. Bu ünite çıkış kutularının özel çıkış yerlerine hızlı ve zor montaj isçiliği olmaksızın yerleştirilmelerini sağlar.
FE-S ünitesi enerji nakli için kullanılır.
Sirkülasyon ünitesi 200m’den daha uzun busbar düz güzergahlarında ısı genleşmesi için kullanılır.
Yatay açı bağlantı ünitesi busbar kanal sistemine tüm olası yerleşimlerin gerçekleştirilebilmesi için imkan tanır.
Dikey açı bağlantı ünitesi busbar kanal sistemine tüm olası yerleşimlerin gerçekleştirilebilmesi için imkan tanır.
Yatay Z-bağlantısı standart yatay bağlantı ünitesi uygulamasının mümkün olmadığı durumlarda kullanılır.
Dikey Z-bağlantısı standart dikey bağlantı ünitesi uygulamasının mümkün olmadığı durumlarda kullanılır.
Yatay T-bağlantısı busbardan enerji almak için kullanılır.
Dikey T-bağlantısı busbardan enerji almak için kullanılır.
Açı bağlantısı standart yatay ve dikey açı bağlantı üniteleri uygulamasının mümkün olmadığı durumlarda kullanılır.
Sonlama ünitesi busbar sonlarında izolasyon ve açık iletken kısımların kapatılması için kullanılır.
Bu ünite panoya giriş ve dağıtım panoyla busbar bağlantısı için kullanılır.
Bu ünite standart bağlantı ünitelerin uygulanması mümkün olmadığı durumlarda panoya giriş ve dağıtım panoyla bağlantı için kullanılır.
Bu ünite standart bağlantı ünitelerin uygulanması mümkün olmadığı durumlarda panoya giriş ve dağıtım panoyla bağlantı için kullanılır.
Merkez besleme ünitesi busbar hattının merkezinden besleme yapmak için kullanılır.
Bu ünite referenslara uygun şekilde esnek kablo aracılığıyla busbara enerji vermek/busbardan enerji almak için kullanılır.
Bu ünite bina dilatasyon geçişlerinde güzergah seviye degiştiricilerle birlikte kullanılır
Yangın önleyici duvar ve farklı yangın alanlarının kalınlığı 200 mm’den az olmayan tavanlarından busbar geçişlerinde kullanılır.
Bu ünite güçlü hat kısımlarından koruma ile busbar deşarj kapasitesini düşürmek için kullanılır.
Plug-in çıkış kutusu pencereden akım alınması istenildiğinde kullanılır.
Bolt-on çıkış kutusu iki ünitenin temas ettiği yerde yerleştirilir.