Busbar kanal sistemi IP55/65/66

Busbar kanal sistemi  IP55/65/66 0,4 kV besleme hatlarında büyük pay busbar kanal sistemi ile busbar dağıtım sistemine düşüyor. Busbarların kablo sistemine nazaran hatlardaki kullanım alanının artışı birtakım faktörlerle açıklanabilir. Örneğin, çember şeklinde ana kesiti olan kablo gibi düz baralar büyük ölçekte anma akımı geçirebiliyor. Busbar kompakt olduğu için tek fazda kablo grubu yerine kullanılabilmektedir, ayrıca artan güç kaybı katsayısı kabloya nazaran daha düşüktür. Busbar sistemi kablo sistemine nazaran yangına karşı daha güvenilir.
Katalog pdf formatında
FE düz ünite elektrik enerji nakli için kullanılır.
Pi ünite enerji iletimi ve dağıtımı için kullanılır. Bu ünite çıkış kutularının özel çıkış yerlerine hızlı ve zor montaj işçiliği olmaksızın yerleştirilmelerini sağlar.
FE-S ünitesi elektrik enerji nakli için kullanılır.
Sirkülasyon ünitesi 200m’den daha uzun busbar düz güzergahlarında ısı genleşmesi için kullanılır.
Yatay açı bağlantı ünitesi busbar kanal sistemine tüm olası yerleşimlerin gerçekleştirilebilmesi için imkan tanır.
Dikey açı bağlantı ünitesi busbar kanal sistemine tüm olası yerleşimlerin gerçeklestirilebilmesi için imkan tanır.
Yatay Z-bağlantısı standart yatay bağlantı ünitesi uygulamasının mümkün olmadığı durumlarda kullanılır.
Dikey Z-bağlantısı standart dikey bağlantı ünitesi uygulamasının mümkün olmadığı durumlarda kullanılır. Projeye bağlı olarak yatay ve dikey pozisyonlarda kullanılır.
Yatay T-bağlantısı busbardan enerji almak için kullanılır. Projeye bağlı olarak yatay ya da dikey pozisyonlarda kullanılır.
Dikey T-bağlantısı busbardan enerji almak için kullanılır.
Açı bağlantısı standart yatay ve dikey açı bağlantı üniteleri uygulamasının mümkün olmadığı durumlarda kullanılır.
Sonlama ünitesi busbar sonlarında izolasyon ve açık iletken kısımların kapatılması için kullanılır.
Bu ünite panoya giriş ve dağıtım panoyla busbar bağlantısı için kullanılır.
Bu ünite standart bağlantı ünitelerin uygulanması mümkün olmadığı durumlarda panoya giriş ve dağıtım pano baralarıyla bağlantı için kullanılır.
Bu ünite standart bağlantı ünitelerin uygulanması mümkün olmadığı durumlarda panoya giriş ve dağıtım pano baralarıyla bağlantı için kullanılır.
Bu ünite kuru tip trafoyla bağlantı için kullanılır.
Bu ünite referenslara uygun şekilde esnek kablo aracılığıyla busbara enerji vermek/busbardan enerji almak için kullanılır.
Bu ünite bina dilatasyon geçislerinde güzergah seviye değiştiricilerle birlikte kullanılır.
Yangın önleyici duvar ve farklı yangın alanlarının kalınlığı 200 mm’den az olmayan tavanlarından busbar geçislerinde kullanılır.
Bu ünite güçlü hat kısımlarından koruma ile busbar deşarj kapasitesini düşürmek için kullanılır.
Plug-in çıkış kutusu pencerelerden akım alınması istenildiğinde kullanılır.
Bolt-on çıkış kutusu iki ünitenin temas ettigi yerde yerleştirilir.
FE düz ünite elektrik enerji nakli için kullanılır.
Dikey açı bağlantı ünitesi busbar kanal sistemine tüm olası yerleşimlerin gerçeklestirilebilmesi için imkan tanır.
Yatay açı bağlantı ünitesi busbar kanal sistemine tüm olası yerleşimlerin gerçeklestirilebilmesi için imkan tanır.
Dikey T-bağlantısı busbardan enerji almak için kullanılır.
Dikey Z-bağlantısı standart dikey bağlantı ünitesi uygulamasının mümkün olmadığı durumlarda kullanılır.
Yatay Z-bağlantısı standart yatay bağlantı ünitesi uygulamasının mümkün olmadığı durumlarda kullanılır.
Açı bağlantısı standart yatay ve dikey açı bağlantı üniteleri uygulamasının mümkün olmadığı durumlarda kullanılır.
Açı bağlantısı standart yatay ve dikey açı bağlantı üniteleri uygulamasının mümkün olmadığı durumlarda kullanılır.
Bu ünite panoya giriş ve dağıtım panoyla busbar bağlantısı için kullanılır.
Bu ünite standart bağlantı ünitelerin uygulanması mümkün olmadığı durumlarda panoya giriş ve dağıtım pano baralarıyla bağlantı için kullanılır. Ayrıca bu ünite yağlı tip trafoların bağlantıları için de kullanılır.
Bu ünite kuru tip trafoyla bağlantı için kullanılır.
ADP Diğer busbar tipleriyle bağlantı ünitesi